AGNUM – kompiuterizuota finansinės apskaitos ir valdymo sistema, kuri leidžia greitai atlikti visus ilgai trunkančius apskaitos darbus. Ši sistema yra lanksti, nepriklauso nuo įstatymų ir nutarimų pasikeitimo, lengvai pritaikoma bet kurioje įmonėje, patenkina visus apskaitos vedimo reikalavimus. AGNUM gali naudoti tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų galiojančias apskaitos metodikas. Programa gali dirbti jūsų pasirinkta kalba. 
AGNUM turi visas pagrindines šiuolaikinės kompiuterinės apskaitos dalis:
Atsargų (sandėlių)
Pirkimų, pardavimų
Piniginių atsiskaitymų
Ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo
Gamybos
Balanso, pelno ir kitų valdymo ataskaitų
Dokumentų ruošimo ir spausdinimo
Darbo užmokesčio skaičiavimo
Kiti moduliai..
Visus duomenis apie pirminius dokumentus pakanka įvesti į programą tik vieną kartą. Atliekant visas sandėlio operacijas buhalteriniai pravedimai padaromi automatiškai. Bet kurio metu Jūs galite gauti ataskaitoje ekrane arba spausdinimo įrenginyje visą informaciją apie klientus, prekes, atsiskaitymus ir t.t. už tam tikrą laikotarpį. AGNUMleidžia vesti kelių įmonių apskaitą. Slaptažodžių naudojimas apriboja vartotojo priėjimą prie duomenų bazės. AGNUM turi apsaugą nuo nesankcionuoto programos panaudojimo. Palyginus su kitomis finansinės apskaitos programomis, darbas su AGNUM nėra sudėtingas. Ja gali naudotis ne tik buhalteris profesionalas, bet ir eilinis darbuotojas. 

Darbo vieta AGNUM apskaitos sistemoje
Darbo vieta, tai kompiuteris kuriame instaliuota AGNUM programa su apsaugos blokeliu. Taigi viename kompiuteryje gali būti tik viena programa. Kiekvienos darbo vietos kaina priklauso nuo to kiek modulių ji turi. AGNUM apskaitos sistema yra išskaidyta į sekančius modulius:
Bazinis modulis (būtinas: CD, HASP, dokumentacija)
Sąskaityba + viena grupė verslo (kaštų) centrų
Verslo (kaštų) ventrai, neribotas skaičius grupių
Sandėlių apskaita
Kainynai
Užsakymai
Valiuta
Ilgalaikis turtas I (proporcingas ir metų skaičiaus sk. metodas)
Ilgalaikis turtas II (Ilg. turtas I + produkcijos sk. metodas)
Gamyba
Darbo užmokestis, tabelis
Kasos aparatai, barkodai
Duomenų eksportas
Objektai
Vartotojų teisės
Duomenų perdavimas
Vidinis programos auditas
Kuro apskaita
Kiti moduliai
Kiekvienai darbo vietai galima parinkti tik jai reikalingus modulius. Tačiau bazinis modulis būtinas kiekvienai darbo vietai. AGNUM programa naudojasi Open Source (laisvai platinama) Firebird serverio programa, kurią galima rasti adresu www.ibphoenix.com. Firebird programa yra laisvai platinamas produktas, kuris ir atlieka duomenų bazės valdymą.

Trumpa AGNUM sistemos apžvalga
Fiksuodamas įmonės veiklą, apskaitininkas ypatingą dėmesį turi skirti nuolatiniams apskaitos darbams. Kaip žinoma, apskaitininkas privalo fiksuoti ūkines operacijas pirminiuose apskaitos dokumentuose, vesti analitinę apskaitą, žymėti ūkines operacijas registravimo žurnale. AGNUM palengvins visų šitų darbų vykdymą. 
Kaip jau minėjome, programa automatiškai naudoja vieną kartą įvestus į kompiuterį klientų ar bankų rekvizitus dokumentų spausdinimuose ir Jūs neturite kartoti jų įvedimo. 
AGNUM pagalba labai paprasta padaryti įrašus operacijų registravimo žurnale. Jeigu yra nustatyta sąskaitos korespondencija (schema), atitinkanti konkrečią operaciją, pvz. prekių priėmimas į sandėlį, išlaidavimas ir kt., programa automatiškai padarys įrašą žurnale, suteiks jam reikiamą numerį, pati nustatys įrašo žurnale datą. Be to, programa neleis pasirinkti buhalterinės sąskaitos numerio, kurio nėra pasirinktame sąskaitų plane. Netyčia įvestą klaidingą įrašą iš karto galima panaikinti arba pakoreguoti. AGNUMleidžia peržiūrėti įrašus jų įvedimo tvarka. 
AGNUM supaprastina analitinę apskaitą, į kurią įeina šie punktai: atsargos, ilgalaikis turtas, skolos įmonei, įmonės skolos atsiskaitymai. Atsargų apskaitos posistemė palaiko tris atsargų apskaitos būdus: FIFO, LIFO ir vidutinių kainų. 
Pasibaigus konkrečiam finansiniam laikotarpiui, AGNUM pagal vartotojo nuorodą gali atlikti visus periodo uždarymo darbus. Programa registruoja sąskaitų uždarančiuosius įrašus, perkelia uždaromo laikotarpio sąskaitų likučius į ateinančio laikotarpio sąskaitas. 
Programa automatiškai suformuoja didžiosios knygos sąskaitas pagal įrašus iš operacijų registravimo žurnalo. 
AGNUM savarankiškai suformuoja balanso ataskaitą, kurioje matosi visų sąskaitų debeto ir kredito likučiai iki Jūsų pasirinktos datos. 
Programa leidžia suformuoti bet kurio laikotarpio finansines ataskaitas, iš kurių galima spręsti apie įmonės veiklą. 
AGNUM suteikia galimybę vesti kelių įmonių apskaitą tuo pačiu kompiuteriu. Ruošdami sistemą darbui konkrečioje įmonėje, kaip pagrindą galima panaudoti kitos įmonės duomenis, pvz. Sąskaitų planą, tik reikia juos nusikopijuoti ir atitinkamai pertvarkyti. 
AGNUM yra labai lanksti sistema. Ją galima pritaikyti tiek mažose, tiek didelėse įmonėse, nes jai neturi įtakos nei apskaitos metodika, nei veiklos pobūdis. 
Naudojant sistemą AGNUM, balansas visada bus išlaikytas, nes visos operacijos atliekamos dvejybinio įrašo principu, t.y. kiekviena ūkinė operacija fiksuojama per du įrašus: į vienos sąskaitos debetą ir kitos sąskaitos kreditą (sudėtiniuose įrašuose vienos sąskaitos debete ir kelių sąskaitų kredite arba atvirkščiai). 
AGNUM kaupia bet kurios dienos įvairių valiutų kursus, todėl leidžia daryti operacijas visomis valiutomis ir gauti operacijos išraišką vietine valiutą. 
Programa leidžia daryti atsargines duomenų kopijas ir jomis naudotis. 
AGNUM leidžia perkelti duomenis apie klientus ir sandėlio atsargas į EXCEL lenteles ir atvirkščiai. Duomenų perkėlimas ši kitų duomenų bazių priklauso nuo jų struktūros. Tam reikia daugiau informacijos apie įkeliamus duomenis. 
Apskaitos duomenis, esančius kompiuteryje, AGNUM apsaugo nuo pašalinių asmenų. Tam tikslui reikia nurodyti programai, kad ji iš norinčio dirbti vartotojo reikalautų slaptažodžio. Be to, slaptažodžio pagalba galima riboti tam tikram darbuotojui prieinamų operacijų skaičių. 
AGNUM sėkmingai dirba tinkle. Jums reikia turėti vieną kompiuterį-serverį, kur yra instaliuojama programa ir per tinklą galėsite pasiekti duomenų bazę iš bet kurios darbinės vietos. Kompiuteriniuose tinkluose duomenims perduoti naudojamas TCP/IP protokolas. Nutolusių darbo vietų duomenų bazės replikuojamos, persiunčiant pakeitimus atliktus abiejose bazėse. Paprastai pakeitimai failo pavidalu persiunčiami internetu (el. paštu). 
Šiuo metu programa dirba su šių kompiuterinių kasos aparatų gamintojais: CASIO, FASY, HBGPOS, OMRON (RF28), DATECS, EURA2000. 
AGNUM turi visas pagrindines ir darbui reikalingas ataskaitas. Be to, naujų ataskaitų sukūrimas yra nesudėtinga operacija. Net jeigu norimos ataskaitos nėra, su eksporto funkcija reikiamus duomenis galima eksportuoti į EXCEL arba WORD programas, kur jau galima formuoti įvairias statistines ataskaitas bei atlikti analizes.

 

Užsisakyti AGNUM bandomają versija Spausti čia