PS3 ODE veikai PSN (internetas) nuo 89 EUR

PS3 downgrade i FW3.55 nuo 55 EUR

PS3 atrišimas tik 10 EUR (iki fw3.55)